h

Nieuws van de afdeling

25 oktober 2022

SP wil verhoging gemeentelijke heffingen voorkomen

De inwoners van Lelystad hebben het al zwaar genoeg met de steeds verder stijgende kosten voor levensonderhoud. Den Haag is verantwoordelijk voor de meeste prijsstijgingen en daar kunnen we lokaal als SP Lelystad weinig tegen doen. Maar waar we wel invloed op hebben is de hoogte van de lokale belastingen zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Vanavond wordt er gesproken over welke kosten allemaal via de rioolheffing worden verhaald op de inwoners. De SP wil dat er zo min mogelijk op die manier verrekend wordt in het gemeentelijk rioolplan voor de komende 10 jaar. Door die kosten zo laag mogelijk te houden kunnen we bij de behandeling van de begroting verder werken aan het voorkomen van verhoging van de gemeentelijke heffingen.

Lees verder
23 september 2022

Mantelzorgcompliment hersteld

De mantelzorgers in Lelystad worden zeer gewaardeerd. Ook door de gemeente die als blijk van waardering ieder jaar een bedrag aan de mantelzorgers uitkeert. Vorig jaar had de gemeente dit bedrag zo laag gemaakt dat de uitkering hiervan meer weg had van een belediging dan een waardering. In plaats van € 180,- werd er nog maar € 20,- uitgekeerd.

Lees verder
11 juli 2022

Alexander Sprong (SP Lelystad) wordt wethouder in Almere

Vandaag is door de SP-collega’s in Almere hun coalitieakkoord gepresenteerd. De SP in Almere gaat de komende jaren de stad besturen samen met de VVD, D66, Partij voor de dieren, Leefbaar Almere, ChristenUnie en het CDA. Allereerst feliciteren we onze collega’s met dit historische resultaat, het is namelijk de eerste keer dat de SP in Almere de stad gaat besturen.

Lees verder
11 februari 2022

Verhoging leeftijdsgrens Jeugdfonds Sport en Cultuur naar 27 jaar

SP Wethouder armoedebeleid David de Vreede: “Ik ben blij dat we als
gemeente het besluit hebben genomen de grens te verhogen. Het is
belangrijk dat ook jongeren uit gezinnen met lage inkomens kunnen
meedoen aan de Lelystadse sport en cultuur. Ik ben er trots op dat we in Lelystad door de verhoging van de leeftijdsgrens nog meer mensen kunnen bijstaan en laten meedoen.”

Lees verder
28 januari 2022

Geklets Lelystad met SP-lijsttrekker Alexander Sprong

Foto: SP Lelystad

Komt de Zuigerplasdreef terug en wat gebeurt er met het centrum?
Een nieuw oorlogsmonument, maar het oude blijft in het stadspark.
Luchthaven, woningbouw en de rampzalig hoge energieprijzen.......

Lees verder
21 januari 2022

Verkiezingsprogramma en lijst vastgesteld. Alexander Sprong lijsttrekker!

Foto: SP Lelystad
De afgelopen acht jaar heeft de SP in het stadsbestuur gezeten en veel van haar plannen kunnen waarmaken en opstarten. Natuurlijk willen we graag verder met onze plannen voor een Lelystad waarin het goed samen wonen, werken en leven is!!
Lees verder

Pagina's

U bent hier