h

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden er weer verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Na de nodige voorbereidingen, heeft de ledenvergadering van de SP afdeling Lelystad op 17 november het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld.

SPeerpunten uit ons programma, in willekeurige volgorde:

 • We dringen de wachtlijsten voor de (sociale)huurwoningen terug.
 • De eigen bijdrage voor WMO-zorg schaffen we af.
 • Woningbezitters worden ondersteund, zodat Lelystadse daken in 2024 asbestvrij zijn.
 • De gemeente moet zich actief blijven inzetten om meer arbeidsplaatsen te verkrijgen in Lelystad.
 • We zorgen ervoor dat de stadsdienst beter gaat aansluiten op het
  streekvervoer en de spoorwegen en ook voldoende capaciteit heeft.
  Bushaltes blijven behouden bij MFA's, zorginstellingen en het
  ziekenhuis.
 • Meer stageplaatsen en baangarantietrajecten, met name voor het
  (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs (vmbo en mbo), door betere
  samenwerking met het bedrijfsleven.
 • We nemen financiële en maatschappelijke drempels weg en bereiken dat
  alle Lelystadse kinderen bij het verlaten van de basisschool minimaal
  beschikken over het zwemdiploma A.
 • De SP is tegen "leerfabrieken" en vindt dat de school een plaats is
  waar aandacht moet zijn voor individuele leerlingen en waar de
  leerlingen zich thuis en veilig voelen.
 • De gemeente is terughoudend met het aangaan van
  samenwerkingsconstructies met de private sector en het uitbesteden van
  gemeentelijke taken.
 • Lelystad krijgt een logisch en goed functionerend
  afval-inzamelsysteem voor alle inwoners, waarbij zij inspraak hebben
  over de toepassing in hun wijk. Zwerfafval wordt hierin voorkomen en
  actief bestreden (meer vuilnisbakken, opruimprojecten, gratis grofvuil
  ophalen).

U bent hier