h
17 april 2017

Rectificatie Tribune april 2017

Helaas is gebleken dat bij de uitslagen pagina van de Tweede Kamerverkiezing 2017 in de Tribune een fout is geslopen. Doormiddel van dit bericht willen wij dat corrigeren.

Lees verder
13 april 2017

SP stelt vragen over Schuldhulpverlening

De fractie van de SP krijgt signalen dat de wachttijd voor gevallen die niet direct voor een traject in aanmerking komen, maar eerst gestabiliseerd moeten worden, veel langer is dan de gewenste 3 maanden. Als zij zich melden bij MDF, is eerst een overzicht van de schulden nodig. Dit moet binnen 4 weken, maar wordt vaak niet gehaald. Daarna worden zij doorverwezen naar IDO. Daar is een nieuwe intake nodig en volgt stabilisatie. Hiervoor geldt een wachttijd van circa 8 tot 9 maanden.

Lees verder
5 april 2017

Nieuwbouw voortgezet onderwijs Lelystad

Foto: SP

Van het begin af aan heeft de SP zich verzet tegen de plannen van de SVOL. Het plan begon met 2 gebouwen, een vmbo gebouw aan de ene kant van de stad en een gebouw aan de andere kant van de stad met Havo/vwo. 'Wij' van de havo, 'zij' van het vmbo.

Lees verder
1 april 2017

SP-visie op plannen voortgezet onderwijs Lelystad

De SP-fractie is geen voorstander van de SVOL-plannen zoals deze nu voorliggen. Voor wat betreft de huisvesting zijn wij tegen een 2 gebouwen plan waarbij er in onze ogen 2 leerfabrieken ontstaan met in ieder gebouw 2000 leerlingen. Dat er deelscholen zullen worden gevormd van ieder max 250 leerlingen, zoals door de SVOL wordt gezegd, is wat ons betreft een wassen neus als dit in twee gebouwen moet worden gerealiseerd.

Lees verder
29 september 2016

Wijzigingen in de gemeenteraadsfractie

Foto: SP

Dinsdag 27 september heeft Hugo Teerds officieel afscheid genomen van de raad. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem een goed herstel.

Lees verder
27 september 2016

SP-motie succesvol. "Graai" directeur HVC vertrekt!

Met een jaarsalaris van €262.000 verdiende algemeen directeur Wim van Lieshout ruim boven de grens van €178.000 uit de "WNT". (de Wet Normering Topinkomen, beter bekent als de "Balkenende-norm")

Lees verder
2 september 2016

Caro Buitink leidt SP fractie

Caro Buitink neemt de taak als fractievoorzitter van de SP gemeenteraadsfractie over van Hugo Teerds. De fractie heeft Buitink unaniem als nieuwe fractievoorzitter aangewezen.

Lees verder
21 juli 2016

LED-verlichting in straatlantaarns

Foto: ? / Omroep Flevoland

Een pilot met led-verlichting, die is gehouden op de Buitenring van Lelystad, is succesvol verlopen. De gemeente voerde de pilot uit in 2015. De oranje verlichting aan de Larserdreef, de Westerdreef, de Houtribdreef en de Oostranddreef is vervangen door witte led-verlichting.

Lees verder
5 juli 2016

Afscheid Hugo Teerds

Vanavond, dinsdag 5 juli, heeft Hugo Teerds afscheid genomen als fractievoorzitter van onze partij in Lelystad. Wegens steeds verder afnemende gezondheid zal Hugo na het zomerreces niet in de gemeenteraad terugkeren.

Lees verder
14 juni 2016

SP pal voor sociale woningbouw

Bij de behandeling van de Woonvisie, heeft een drastisch voorstel van de VVD van 3 A4-tjes, inmiddels in de gemeenteraad al bekend als het "monster-amendement" , helaas een meerderheid behaald. Alleen SP, PvdA en GroenLinks stemden tegen.

Lees verder

Pagina's