h

Heeft u vragen, opmerkingen of problemen met het onderwijs in Lelystad? Laat het ons weten!

Zaterdag 15 juli stonden we weer met een marktkraam op het Stadhuisplein. Deze keer gaven we opnieuw aandacht aan het Nationaal Zorgfonds. We ondervonden veel positieve reacties op dit initiatief. 

Lees verder
28 september 2017

SP doet!

Foto: SP

In het kader van SPdoet heeft de afdeling Lelystad op donderdag 28 september ondersteuning verleend aan de dag van Lelykracht en Mensen maken de Buurt. 

Lees verder
11 september 2017

Zwemdiploma voor alle kinderen

In een waterrijk land als het onze en een waterrijke streek als Lelystad zou iedereen de kans moeten krijgen om te leren zwemmen. Er zijn inwoners die nog niet bekend zijn met de leuke maar ook de gevaarlijke kanten van al onze mooie sloten, kanalen en meren. Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om toch zwemles te volgen. We kennen in Nederland een lange traditie van goed zwemonderwijs. Dat is belangrijk in ons waterrijke land. Helaas is het schoolzwemmen wegbezuinigd bij steeds meer gemeentes, waaronder bij de gemeente Lelystad. 

Lees verder
17 juli 2017

SP Poetst!

  • Dat leraren het steeds zwaarder krijgen is geen nieuws
  • Dat er bezuinigd wordt op het onderwijs is bekend
  • Dat ook de schoonmaakcontracten van scholen steeds verder worden uitgeknepen, is duidelijk
  • Dat het soms niet aanvaardbaar meer is, hebben we gezien
  • Dat elke vorm van ondersteuning welkom is, is goed tot ons doorgedrongen

De SP Lelystad wil de handen uit de mouwen steken en heeft daarom een poetsploeg in het leven geroepen. Deze is gestart met een schoonmaakklus in De Watergeus, Schouw 19-01.

Lees verder
27 juni 2017

SP Lelystad spreekt waardering uit voor docenten basisonderwijs

Foto: SP

Dinsdagochtend hebben teams van de Lelystadse SP-afdeling basisscholen in de stad bezocht om namens de SP hun steun en waardering uit te spreken voor het werk van de docenten. Dit vanwege de landelijke staking die dinsdagochtend het eerste lesuur gehouden werd.

Lees verder
16 juni 2017

Aantreden nieuw bestuur SP Lelystad

Foto: SP

De Lelystadse afdeling van de Socialistische Partij heeft vanavond een nieuw bestuur gekozen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van deze afdeling dat het bestuur zo breed is samengesteld. Het bestaat uit maar liefst acht enthousiaste SP'ers.

Lees verder
23 mei 2017

Dierenwelzijn

SP-amendement aangenomen. - Geen euthanasie op opvangdieren!
Dinsdagavond heeft de gemeenteraad besloten over het nieuwe dierenwelzijnsbeleid. SP-raadslid Alexander Sprong heeft in zijn betoog aandacht gevraagd voor alle vrijwilligers en organisaties die in Lelystad die zich met veel energie en liefde inzetten voor zwerf-, asiel-, of gewonde dieren in onze stad. Ook heeft de SP een motie mede ingediend die deze vrijwilligersorganisaties een vaste plek in een adviescommissie geeft. Deze motie is aangenomen en de commissie gaat zich actief met het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente bemoeien.

Lees verder
23 mei 2017

SP motie uitbreiding Lelypas met sociaal component

Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 heeft de SP fractie bijgaande motie ingediend. De SP wil graag dat voorzieningen zoals kunst, cultuur en sport voor alle inwoners toegankelijk zijn. Deze motie verzoekt het college de mogelijkheden van de Lelypas uit te breiden met een sociaal component. Hiermee kan doormiddel van vouchers verschillende doelgroepen worden bereikt zonder dat dit stigmatiserend is.

Lees verder
23 mei 2017

SP betoog Kadernota 2018-2021

Geachte voorzitter,
Een literaire Kadernota; als docent Nederlands word ik er blij van, als fractievoorzitter van de SP iets minder. Natuurlijk is het gebruik van mooie woorden en zinnen prettig om te lezen, maar uiteindelijk gaat het toch om de harde werkelijkheid. En die werkelijkheid is, dat er in de Kadernota weliswaar geen grote ellende staat, maar wel dat we voorzichtig moeten omgaan met wat we hebben. En dat geldt zowel voor de financiële en fysieke middelen, als voor de wat meer ongrijpbare zaken als trots zijn op je stad, kwaliteit van opgroeien, wonen en leven. Aan de hand van de vijf intensiveringsvelden, neemt de SP u mee in haar algemene beschouwing ten aanzien van de voorliggende Kadernota. 

Lees verder
20 april 2017

Jongerenwerk

Naar aanleiding van de motie die de SP in november indiende, is bekend geworden dat Intercultureel Pedagogisch Advies (ICP Advies) het jongerenwerk in Lelystad gaat uitvoeren. De SP is blij dat er hiermee weer gekwalificeerde jongerenwerkers in Lelystad aan de slag gaan om jongeren te helpen met hun problemen.

Lees verder

Pagina's