h
25 maart 2019

Wisseling in de gemeenteraadsfractie

Op 2 april aanstaande neemt Caro Buitink afscheid als gemeenteraadslid van de SP in Lelystad.

Lees verder
15 februari 2019

Aftrap campagne verkiezingen Provinciale Staten

Foto: Quiryn Valkenet

Op zaterdag 16 februari om 13:00uur in winkelcentrum "De Gordiaan" starten wij met de SP verkiezingscampagne in Flevoland.

Lees verder
14 februari 2019

Minister overleeft SP-motie van wantrouwen over ziekenhuis

Ons SP kamerlid Henk van Gerven heeft donderdag in het debat over de het acute zorg in Flevoland geëist dat de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in ons ziekenhuis weer open gaan. Dit is nodig omdat de ambulanceritten nu onverantwoord lang duren en de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd.Lees verder
29 januari 2019

ONDERTUSSEN IN DE GEMEENTERAAD...

Foto: SP

De gemeente voert sinds een aantal jaar de participatiewet, de WMO en de jeugdwet uit. Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten over de manier waarop dit in Lelystad zal gebeuren de komende jaren. Dit in de zogenaamde “Kadernota 3D”. Wat vindt de gemeenteraadsfractie van de SP hiervan en wat hebben ze binnengehaald?

Lees verder
7 december 2018

Wisselingen bestuur

Op de ledenvergadering van 7 december 2018 is
door de leden tot twee wijzigingen in het bestuur
besloten.

Lees verder
10 november 2018

Themavond Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Tussen de 150 en 200 mensen waren op 9 november 2018 aanwezig in de bibliotheek in Lelystad. Hier organiseerden wij een thema-avond over het ziekenhuis, het zorgstelsel en het alternatief van de SP, het “Nationaal Zorgfonds”.

Lees verder
6 november 2018

Betoog programmabegroting en meerjarenraming

Tijdens de raadsvergadering van 6 november heeft onze fractievoorzitter, Caro Buitink, een reactie gegeven op de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022.

Lees verder
3 november 2018

Behoud onze ziekenhuizen!

Foto: SP

Inmiddels is het alom bekend dat de drie IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam failliet verklaard zijn. Ongelooflijk dat dit kan in Nederland! Een gevolg van de marktwerking in de zorg. Maar zorg is geen markt!

Lees verder
25 oktober 2018

Petitie 'Behoud IJsselmeerziekenhuizen'

Er is een petitie gestart door een inwoner van Flevoland voor het behoud van het ziekenhuis. Als SP Lelystad ondersteunen we deze petitie. Doordat zorgverzekeraars geen toekomst meer zien in het ziekenhuis, is vandaag het faillissement uitgesproken.  Fractievoorzitter van de Statenfractie SP Flevoland, Frans Mulckhuijsen:  “Patiënten en zorgverleners zijn de speelbal geworden van commerciële belangen. Dat mag niet gebeuren”

Lees verder
11 juli 2018

Omgekeerd inzamelen JA, zwerfafval NEE!

In de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad besloten dat Lelystad "omgekeerd gaat inzamelen". Dit betekent dat het plasticafval niet meer naar de plasticcontainers gebracht hoeft te worden.

Lees verder

Pagina's