h

Provinciale Staten 2019-2023

Op 20 maart 2019 vinden er weer verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Na de nodige voorbereidingen, hebben de afdelingen van de provincie Flevoland op 17 december 2018 het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld.

SPeerpunten uit ons programma, in willekeurige volgorde:

  1. Een gezond en leefbaar Flevoland waarin de volksgezondheid en het milieu voorop staan.
  2. Een spoorlijn naar het Noorden, de Zuiderzeelijn.
  3. Iedereen profiteert mee van de energie van windmolens in de polder.
  4. Goed openbaar vervoer, ook in de kleine kernen.
  5. Minder culturele prestigeprojecten, maar weer cultuur voor iedereen.

U bent hier