h

Nieuwe groep van succesvol "School's cool" gestart

3 september 2021

Nieuwe groep van succesvol "School's cool" gestart

SP wethouder David de Vreede sprak de mentoren woensdag toe en wenste hen veel succes: 'Mentoren, ouders en kinderen zijn enthousiast over School’s cool. Ervaring wijst uit dat deelnemende kinderen leren om gestructureerd huiswerk te maken, zich beter te concentreren en zich beter aan afspraken te houden. Uit de cijfers blijkt ook dat 15% van de kinderen op een hoger niveau uitkomt dan het schooladvies van de basisschool. Kinderen kunnen het onderwijs door de begeleiding goed volgen. En onderwijsachterstanden worden voorkomen. Daarom vinden wij het belangrijk om dit project vanuit de gemeente te blijven ondersteunen. Het blijkt ook dat meer ouders bij de school betrokken zijn. Hierdoor ontstaat er een betere communicatie tussen ouder en kind. Ouders weten daardoor beter wat de situatie is van hun kind op school. Ik ben dan ook blij dat 40 vrijwilligers zich hebben opgegeven als mentor om de kinderen te begeleiden'.

U bent hier