h

SP live bij Omroep Flevoland over amendementen ziekenhuis

In het geluidsfragment van deze uitzending horen we onze fractievoorzitter Alexander Sprong over de amendementen van de SP die zijn aangenomen. Door deze amendementen blijft groei naar een volwaardig ziekenhuis mogelijk.

Lees verder
5 juli 2019

St. Jansdal weigert volwaardig ziekenhuis in Lelystad

Foto: SP

Niet alleen afscheid nemen van een markant gebouw, maar ook afscheid nemen van de hoop op het terugkrijgen van een volwaardig ziekenhuis. Dat is de situatie die dinsdag helder werd tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad.

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2022-2026

U kunt het verkiezingsprogramma ook downloaden in PDF-formaat via de link hieronder.

Bekijk ook onze video's.

Lees verder
25 maart 2019

Wisseling in de gemeenteraadsfractie

Op 2 april aanstaande neemt Caro Buitink afscheid als gemeenteraadslid van de SP in Lelystad.

Lees verder
15 februari 2019

Aftrap campagne verkiezingen Provinciale Staten

Foto: Quiryn Valkenet

Op zaterdag 16 februari om 13:00uur in winkelcentrum "De Gordiaan" starten wij met de SP verkiezingscampagne in Flevoland.

Lees verder
14 februari 2019

Minister overleeft SP-motie van wantrouwen over ziekenhuis

Ons SP kamerlid Henk van Gerven heeft donderdag in het debat over de het acute zorg in Flevoland geëist dat de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in ons ziekenhuis weer open gaan. Dit is nodig omdat de ambulanceritten nu onverantwoord lang duren en de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd.Lees verder
29 januari 2019

ONDERTUSSEN IN DE GEMEENTERAAD...

Foto: SP

De gemeente voert sinds een aantal jaar de participatiewet, de WMO en de jeugdwet uit. Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten over de manier waarop dit in Lelystad zal gebeuren de komende jaren. Dit in de zogenaamde “Kadernota 3D”. Wat vindt de gemeenteraadsfractie van de SP hiervan en wat hebben ze binnengehaald?

Lees verder
7 december 2018

Wisselingen bestuur

Op de ledenvergadering van 7 december 2018 is door de leden tot twee wijzigingen in het bestuur besloten.

Lees verder
10 november 2018

Themavond Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Tussen de 150 en 200 mensen waren op 9 november 2018 aanwezig in de bibliotheek in Lelystad. Hier organiseerden wij een thema-avond over het ziekenhuis, het zorgstelsel en het alternatief van de SP, het “Nationaal Zorgfonds”.

Lees verder
6 november 2018

Betoog programmabegroting en meerjarenraming

Tijdens de raadsvergadering van 6 november heeft onze fractievoorzitter, Caro Buitink, een reactie gegeven op de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022.

Lees verder

Pagina's