h
16 september 2015

Motie Vluchtelingen

Motie Vluchtelingen
15 september 2015

Lees verder
15 september 2015

Druk actieweekend

Afgelopen weekend, 12 en 13 september 2015, was een druk actieweekend met acties van de FNV tegen de afbraak van de zorg, en van de organisatie Vluchtelingen Welkom om op te roepen tot de betere en ruimhartiger opvang van de vluchtelingen die momenteel uit Syrië Europa binnenkomen.

Lees verder
4 september 2015

SP en PvdA stellen schriftelijke vragen over problemen WMO

In januari is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO) veranderd en is naast een forse bezuiniging de gemeente nu verantwoordelijk geworden voor het uitvoeren van deze ondersteuning. De SP heeft flinke invloed gehad op de manier waarop dat in de stad is georganiseerd en in de plannen en afgesloten contracten is veel van onze wensen en eisen terug te vinden. Tot zover waren wij tevreden, en ook over de inspanningen van het college om alles ook zo uit te voeren. Iedereen had en heeft de wil om het in Lelystad goed te doen en eventuele problemen snel op te lossen.

Lees verder
4 september 2015

Protest tegen voorgenomen uitkleding Rechtbank Lelystad

Foto: SP

Deze week maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat zij buiten alle politieke besluitvorming om, dus buiten de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad om, het gebouw van de rechtbank in Lelystad wil afstoten en de meeste rechtszaken van Lelystad naar Utrecht wil verplaatsen. De SP Tweede Kamerfractie heeft daarover als één van de fracties direct vragen gesteld aan de regering en haar onvrede uitgesproken over deze ondemocratische truc.

Lees verder
2 september 2015

Art. 1 Grondwet in raadszaal!

Foto: SP

Al een aantal jaren ijveren de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Amnesty International ervoor dat in elke raadszaal in Nederland de tekst van het belangrijkste artikel van onze Grondwet, artikel 1, wordt aangebracht. Deze tekst luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Lees verder
17 juni 2015

SP stemt tegen poepzakjes controleur

De rol van de gemeente is veranderd, en er worden meer verantwoordelijkheden bij de samenleving gelegd. Hierdoor was het wenselijk om er voor te zorgen dat een verordening als de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo goed mogelijk daarop aansluit. In de APV stelt de gemeente aanvullende regels vast die voor onze stad gelden naast de landelijke wetten en regels. Vanwege de genoemde rolwijziging en verantwoordelijkheden heeft er een grondige doorlichting van de belangrijkste onderdelen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal wijzigingen en daardoor in vermindering of vereenvoudiging van regels voor burgers en bedrijfsleven.

Lees verder
16 juni 2015

Betoog SP Kadernota 2016-2019

De SP stond en staat voor haar idealen en voor haar standpunten. Voor Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit en zal dat ook blijven doen.
Afgelopen jaar is een roerig jaar geweest waarbij het zwaartepunt voornamelijk bij de drie transities in het sociale domein heeft gelegen. De verschillende transities zijn gepaard gegaan met forse bezuinigingen.

Lees verder
9 juni 2015

Bed bad en brood haalt geen meerderheid

Tijdens de behandeling van de motie bed, bad en brood heeft de fractievoorzitter van de SP in stevige woorden betoogd dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan.

'Voor de SP is menselijke waardigheid een van de belangrijkste uitgangspunten die er zijn, ongeacht afkomst. Mensen mogen niet gestraft worden om wie ze zijn en om de omstandigheden waarin zij verkeren. Vaak is het niet de eigen keuze om illegaal te zijn maar door omstandigheden in een uitzichtloze positie gedwongen waardoor ze niet anders kunnen dan illegaal hier verblijven. Overigens is de SP van mening dat geen mens illegaal is en iedereen die in Nederland verblijft recht heeft op bed, bad en brood'.

Lees verder
29 mei 2015

Busje naar Burgers'

Voor zondag 31 mei  is een bus geregeld voor de leden die zich hebben opgegeven om gezamenlijk naar de SP-ledendag in Burgers' Zoo te gaan.

Lees verder
14 mei 2015

Regioconferentie stemt unaniem voor coalitiedeelname

Foto: SP

 Binnen de Socialistische partij is het een goed gebruik om transparant naar de leden te functioneren, dit geldt ook voor deelname in de coalitie, het coalitieakkoord en de kandidaat gedeputeerde Arie Stuivenberg. Hiervoor heeft de SP een bijzondere regioconferentie gehouden waarbij een afvaardiging vanuit alle SP afdelingen binnen Flevoland zich heeft kunnen uitspreken. De 18 afgevaardigden die alle Flevolandse SP leden vertegenwoordigen hebben zich unaniem uitgesproken voor deelname aan de coalitie zoals dat op 13 mei openbaar is geworden.

Lees verder

Pagina's