h
17 juli 2017

SP Poetst!

  • Dat leraren het steeds zwaarder krijgen is geen nieuws
  • Dat er bezuinigd wordt op het onderwijs is bekend
  • Dat ook de schoonmaakcontracten van scholen steeds verder worden uitgeknepen, is duidelijk
  • Dat het soms niet aanvaardbaar meer is, hebben we gezien
  • Dat elke vorm van ondersteuning welkom is, is goed tot ons doorgedrongen

De SP Lelystad wil de handen uit de mouwen steken en heeft daarom een poetsploeg in het leven geroepen. Deze is gestart met een schoonmaakklus in De Watergeus, Schouw 19-01.

Lees verder
27 juni 2017

SP Lelystad spreekt waardering uit voor docenten basisonderwijs

Foto: SP

Dinsdagochtend hebben teams van de Lelystadse SP-afdeling basisscholen in de stad bezocht om namens de SP hun steun en waardering uit te spreken voor het werk van de docenten. Dit vanwege de landelijke staking die dinsdagochtend het eerste lesuur gehouden werd.

Lees verder
16 juni 2017

Aantreden nieuw bestuur SP Lelystad

Foto: SP

De Lelystadse afdeling van de Socialistische Partij heeft vanavond een nieuw bestuur gekozen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van deze afdeling dat het bestuur zo breed is samengesteld. Het bestaat uit maar liefst acht enthousiaste SP'ers.

Lees verder
23 mei 2017

Dierenwelzijn

SP-amendement aangenomen. - Geen euthanasie op opvangdieren!
Dinsdagavond heeft de gemeenteraad besloten over het nieuwe dierenwelzijnsbeleid. SP-raadslid Alexander Sprong heeft in zijn betoog aandacht gevraagd voor alle vrijwilligers en organisaties die in Lelystad die zich met veel energie en liefde inzetten voor zwerf-, asiel-, of gewonde dieren in onze stad. Ook heeft de SP een motie mede ingediend die deze vrijwilligersorganisaties een vaste plek in een adviescommissie geeft. Deze motie is aangenomen en de commissie gaat zich actief met het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente bemoeien.

Lees verder
23 mei 2017

SP motie uitbreiding Lelypas met sociaal component

Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 heeft de SP fractie bijgaande motie ingediend. De SP wil graag dat voorzieningen zoals kunst, cultuur en sport voor alle inwoners toegankelijk zijn. Deze motie verzoekt het college de mogelijkheden van de Lelypas uit te breiden met een sociaal component. Hiermee kan doormiddel van vouchers verschillende doelgroepen worden bereikt zonder dat dit stigmatiserend is.

Lees verder
23 mei 2017

SP betoog Kadernota 2018-2021

Geachte voorzitter,
Een literaire Kadernota; als docent Nederlands word ik er blij van, als fractievoorzitter van de SP iets minder. Natuurlijk is het gebruik van mooie woorden en zinnen prettig om te lezen, maar uiteindelijk gaat het toch om de harde werkelijkheid. En die werkelijkheid is, dat er in de Kadernota weliswaar geen grote ellende staat, maar wel dat we voorzichtig moeten omgaan met wat we hebben. En dat geldt zowel voor de financiële en fysieke middelen, als voor de wat meer ongrijpbare zaken als trots zijn op je stad, kwaliteit van opgroeien, wonen en leven. Aan de hand van de vijf intensiveringsvelden, neemt de SP u mee in haar algemene beschouwing ten aanzien van de voorliggende Kadernota. 

Lees verder
20 april 2017

Jongerenwerk

Naar aanleiding van de motie die de SP in november indiende, is bekend geworden dat Intercultureel Pedagogisch Advies (ICP Advies) het jongerenwerk in Lelystad gaat uitvoeren. De SP is blij dat er hiermee weer gekwalificeerde jongerenwerkers in Lelystad aan de slag gaan om jongeren te helpen met hun problemen.

Lees verder
17 april 2017

Rectificatie Tribune april 2017

Helaas is gebleken dat bij de uitslagen pagina van de Tweede Kamerverkiezing 2017 in de Tribune een fout is geslopen. Doormiddel van dit bericht willen wij dat corrigeren.

Lees verder
13 april 2017

SP stelt vragen over Schuldhulpverlening

De fractie van de SP krijgt signalen dat de wachttijd voor gevallen die niet direct voor een traject in aanmerking komen, maar eerst gestabiliseerd moeten worden, veel langer is dan de gewenste 3 maanden. Als zij zich melden bij MDF, is eerst een overzicht van de schulden nodig. Dit moet binnen 4 weken, maar wordt vaak niet gehaald. Daarna worden zij doorverwezen naar IDO. Daar is een nieuwe intake nodig en volgt stabilisatie. Hiervoor geldt een wachttijd van circa 8 tot 9 maanden.

Lees verder
5 april 2017

Nieuwbouw voortgezet onderwijs Lelystad

Foto: SP

Van het begin af aan heeft de SP zich verzet tegen de plannen van de SVOL. Het plan begon met 2 gebouwen, een vmbo gebouw aan de ene kant van de stad en een gebouw aan de andere kant van de stad met Havo/vwo. 'Wij' van de havo, 'zij' van het vmbo.

Lees verder

Pagina's