h

Algemene ledenvergadering 20 april 2018

29 april 2018

Algemene ledenvergadering 20 april 2018

Vrijdagavond 20 april vond de jaarlijkske algemene ledenvergadering (ALV) plaats. 

De ALV wordt steeds in het voorjaar gehouden. Vaste punten op de agenda zijn dan: de financiële verantwoording over het jaar ervoor en het verslag van de kascontrolecommissie, de begroting van het huidige jaar, verslag van de belangrijkste gebeurtenissen van de periode vanaf de vorige ALV, het kiezen van een nieuw bestuur en het kiezen van de voorzitter en de organisatiesecretaris.

Alexander Sprong, onze penningmeester, heeft het financiële verslag 2017 en de begroting 2018 toegelicht. De kascontrolecommissie bestond deze keer uit Naomi Elderhuis en John van den Heuvel. Zij hebben de boekhouding van 2017 naukeuring gecontroleerd en goedgekeurd. In mooie woorden: zij hebben de penningmeester decharge verleend. De begroting van 2018 wijkt heel weinig af van die van 2017 en is door de vergadering goedgekeurd.

In het bestuur hebben er enige wisselingen plaatsgevonden. We hebben afscheid moeten nemen van Esther Opgenoorth (organisatiesecretaris), Iñez Harmsen (algemeen bestuurslid, zie ook haar brief aan de leden) en Johan de Jong (algemeen bestuurslid).

Als nieuwe bestuursleden hebben verwelkomt: Reina Heikamp in de functie van organisatiesecretaris, Naomi Elderhuis en Madeleine Boer als algemeen bestuurslid.

Wij danken Esther, Iñez en Johan voor hun inzet en wij zijn heel blij met de nieuwe bestuursleden. Reina, Madeleine en Naomi: veel succes, plezier en strijdlust gewenst in de komende periode!

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Ine de Waal - voorzitter
Reina Heikamp - organisatiesecretaris
Alexander Sprong - penningmeester
Dimitri Sessink - algemeen bestuurslid & webmaster
Froukje Linde - algemeen bestuurslid
Naomi Elderhuis - algemeen bestuurslid
Madeleine Boer - algemeen bestuurslid
Caro Buitink is vanuit haar functie als fractievoorzitter in de gemeenteraad, toegevoegd aan het bestuur.

U bent hier