h

AMHK - Jeugdwet - WMO

22 september 2021

Te lange wachttijd voor WMO-hulp, SP wil informatie en maatregelen.

Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Dan kan de WMO ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarmee is de WMO-hulp een onmisbare voorziening voor veel inwoners in Lelystad die goed moet functioneren volgens de SP.
Lees verder
29 januari 2019

ONDERTUSSEN IN DE GEMEENTERAAD...

Foto: SP

De gemeente voert sinds een aantal jaar de participatiewet, de WMO en de jeugdwet uit. Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten over de manier waarop dit in Lelystad zal gebeuren de komende jaren. Dit in de zogenaamde “Kadernota 3D”. Wat vindt de gemeenteraadsfractie van de SP hiervan en wat hebben ze binnengehaald?

Lees verder
4 september 2015

SP en PvdA stellen schriftelijke vragen over problemen WMO

In januari is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO) veranderd en is naast een forse bezuiniging de gemeente nu verantwoordelijk geworden voor het uitvoeren van deze ondersteuning. De SP heeft flinke invloed gehad op de manier waarop dat in de stad is georganiseerd en in de plannen en afgesloten contracten is veel van onze wensen en eisen terug te vinden. Tot zover waren wij tevreden, en ook over de inspanningen van het college om alles ook zo uit te voeren. Iedereen had en heeft de wil om het in Lelystad goed te doen en eventuele problemen snel op te lossen.

Lees verder
11 februari 2015

Ouderbijdrage Lelystadse jeugdzorg opgeschort!

Dinsdagavond 10 februari 2015 heeft de Lelystadse gemeenteraad een "motie vreemd aan de orde van de dag" aangenomen die door de ChristenUnie, SP, CDA en GroenLinks is ingediend.
Met de motie wordt het college opgeroepen om het innen van de verplichte ouderbijdrage voor kinderen met een psychische stoornis, die gebruik maken van dagbehandeling of verblijf in een jeugdzorginstelling (Jeugd-GGZ) te stoppen tot een nationaal onderzoek hierover is afgerond.

Lees verder
28 oktober 2014

Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Dit komt onder andere door de overheveling van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente. Die overheveling gaat gepaard met een forse bezuiniging, de zogenaamde efficiëntiekorting, een korting op het budget omdat het Rijk van mening is dat de gemeente de financiële middelen doelmatiger kan inzetten.

Lees verder
30 juni 2014

Schriftelijke vragen Jeugdzorg

De SP raadsfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de jeugdzorg.

Lees verder
24 juni 2014

SP stelt vragen over AMHK

Vanaf 1 januari 2015 draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: volwassenen en kinderen die te maken hebben met geweld of mishandeling in huiselijke kring. Op die datum moet de gemeente, als gevolg van de nieuwe Jeugdwet en WMO, een bovenlokaal Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) hebben georganiseerd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ervoor gekozen om de borging van het AMHK in de WMO te regelen met een sterke link naar de Jeugdwet.

Lees verder
28 september 2007

Actie Thuiszorg

De SP afdeling Lelystad heeft nog geen geluiden opgevangen van misstanden in de thuiszorg in Lelystad. De gemeente Lelystad heeft gekozen voor het zogeheten Zeeuwse model, waar aanbesteed is op kwaliteit voor een vaste prijs.

Lees verder
14 augustus 2007

SP Lelystad gestart met voorbereidingen landelijke actiedag thuiszorg

De SP afd. Lelystad is begonnen met de voorbereidingen op de komende activiteiten die de voorloper zijn van de uiteindelijke landelijke actiedag. Deze zal plaatsvinden op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de arbeidsmarktproblemen als gevolg van de invoering van de WMO, en zal dan plaatsvinden op het Plein in Den haag. De activiteiten in Lelystad zullen onder andere bestaan uit het verzamelen van protesthandtekeningen en het stellen van vragen in de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier