h

Te lange wachttijd voor WMO-hulp, SP wil informatie en maatregelen.

22 september 2021

Te lange wachttijd voor WMO-hulp, SP wil informatie en maatregelen.

Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Dan kan de WMO ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarmee is de WMO-hulp een onmisbare voorziening voor veel inwoners in Lelystad die goed moet functioneren volgens de SP.
 
De laatste maanden kreeg de Lelystadse SP veel berichten van mensen waarbij de aanvraag op zijn zachts gezegd niet vlot verliep. Uit de gesprekken die we voerden bleek dat de wachttijden bij sommigen behoorlijk opliepen tot soms wel 4 maanden. Behalve dat dit veel langer is dan de wettelijke termijn van 10 weken, is dit ook onaceptabel tegenover mensen die soms zeer dringend op hulp zitten te wachten.
 
Om de ernst van de situatie boven tafel te krijgen stelde ons raadslid Symaiah Verbeek dinsdagavond de volgende vragen aan de wethouder. 
 
Is het college op de hoogte van de lange wachttijden voor afgeven van WMO beschikkingen?
- Zo ja, wat is de oorzaak van de wachttijden?
- Welke stappen wil het college zetten om de wachttijden te verkorten?
- Behoort het tot de mogelijkheid om verlengingsaanvragen zonder triage doorgang te geven?
 
Kan het college de raad middels een overzicht inzichtelijk maken wat de wachttijden per stadsdeel zijn? 
In dit overzicht een onderverdeling in;
- Het aantal wachtenden, 
- De soort aanvraag zoals eerste aanvraag of verlenging, 
- De gevraagde voorziening.
- Om welke financieringsvorm ‘natura of pgb’ het gaat.
 
De wethouder heeft geantwoord dat de wachttijden zijn opgelopen door een aangepaste werkwijze binnen de WMO. Vanaf begin september is men over gegaan naar een verlichte werkwijze wat inhoud dat verlengingsaanvragen zonder triage doorgang krijgen.
 
Om een overzicht op te stellen heeft de wethouder gezegd even tijd nodig te hebben en toegezegd dit schriftelijk toe te sturen. De SP gaat dit bestuderen en houdt de vinger aan de pols of er daadwerkelijk verbetering optreed de komende maanden. Loopt u tegen grote wachttijden aan dan horen wij dit dan ook graag. U kunt zich melden via lelystad@sp.nl
 

Reactie toevoegen

U bent hier