h

Meldpunten

20 augustus 2006

Meldpunt Thuiszorg

SP-Kamerlid Agnes Kant eist deze week in een debat oplossingen van staatssecretaris Ross (CDA, Volksgezondheid) nu blijkt dat nog steeds veel mensen zonder noodzakelijke thuiszorg te zitten, ondanks het extra geld en de belofte dat de problemen zouden worden opgelost. Bij de meldpunten thuiszorg van de Consumentenbond en de SP zijn de afgelopen tijd schrijnende verhalen binnen gekomen.
>Lees verder ...

Lees verder
18 augustus 2006

Meldpunt Schoolkosten 2006

Om de hoge schoolkosten in kaart te brengen opent de SP ook dit jaar het Meldpunt Schoolkosten. Ouders kunnen hier doorgeven wat zij betalen voor het onderwijs van hun kind. Daarbij gaat het om de vrijwillige ouderbijdrage, schoolboeken, reiskosten, excursies en materialen. De SP onderzoekt tevens of scholen informatie over schoolkosten correct weergeven in de schoolgids.

Lees verder

U bent hier