h

Minimabeleid / Armoedebestrijding

SP Wethouder zet in op Werk Voorop

Met Werk Voorop maken we het makkelijker voor mensen. Niemand vindt het leuk om zijn baan te verliezen. Een baan en een inkomen hebben, zorgt ervoor dat je meedoet in de maatschappij. Zorgt ervoor dat je contacten hebt buitenshuis. Dat is belangrijk, daarom gaan we nu ook contact opnemen met mensen die al langer een uitkering hebben. Het uitgangspunt hierbij is om werk te vinden dat mensen aan kunnen. Als blijkt dat werk (nog) geen optie is, wordt doorverwezen naar passende zorg en/of andere begeleiding.

Lees verder
2 december 2014

Evaluatie Armoedebeleid

De evaluatie van het armoedebeleid heeft bij de SP fractie de nodige vragen opgeroepen. Onderstaande vragen heeft de SP gesteld.

Lees verder

U bent hier