h

Luchthaven Lelystad

11 januari 2014

Nota van Antwoord Lelystad Airport

Het ministerie heeft de Nota van Antwoord Lelystad Airport gepubliceerd over de ingediende zienswijzen en adviezen rond de voorgenomen uitbreiding van het vliegveld Lelystad.

Lees verder
27 oktober 2007

Convenant een blanco cheque

Het door het college van B&W vastgestelde convenant 'Ontwikkeling Luchthaven Lelystad', waarin de gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Schiphol Group en Lelystad Airport afspraken maken over de inspanningen die zij gaan verrichten om de gewenste uitbreiding van Luchthaven Lelystad te realiseren, is donderdagavond met negen stemmen tegen aangenomen.

Lees verder
7 oktober 2007

Vandaag op TV Flevoland

Deze zondag is John van den Heuvel, fractievoorzitter van de SP raadsfractie Lelystad, te zien op TV Flevoland in het programma "Over Flevoland gesproken".

Lees verder
6 september 2007

Luchthaven Lelystad: provinciaal en landelijk standpunt

John van den Heuvel en Piet Walraven hebben deelgenomen aan het op 10 juli jl. gehouden Regio-overleg Flevoland, waarin het belangrijkste punt van bespreking vliegveld Lelystad was.

Lees verder
13 augustus 2007

Ook zorg in Gelderland over luchthaven Lelystad

Vorige week heeft in het Provinciehuis van Gelderland een overleg plaatsgevonden met als onderwerp: overlast luchthaven Lelystad.

Lees verder
11 mei 2007

motie raadplegend referendum verworpen

De gezamenlijke motie (SP, InwonersPartij, GroenLinks) welke gisteren (10 mei) in de raadsvergadering werd ingediend is na hoofdelijke stemming met 10 stemmen voor, rest tegen, verworpen.

Lees verder
9 mei 2007

motie raadplegend referendum vliegveld Lelystad

De SP afdeling Lelystad vindt dat de raad geen zicht heeft op wat de Lelystedelingen vinden van de voorgestelde uitbreiding van vliegveld Lelystad en dus niet kan weten of zij voldoende draagvlak onder de Lelystadse bevolking kan vinden.

Lees verder

U bent hier