h

Laatste raadsvergadering; nieuwbouw van de campus

13 maart 2018

Laatste raadsvergadering; nieuwbouw van de campus

Tijdens de laatste vergadering met de huidige gemeenteraad op dinsdag 13 maart stond onder andere het plan voor de nieuwbouw van de campus op de agenda.

Het voorstel was om geen wensen en bedenkingen te uiten bij de tekeningen zoals die nu zijn gemaakt door de architect. Omdat dit nog de voorlopige plannen zijn, gaat men nu de uiteindelijke tekeningen maken en dat was voor de SP het moment om, niet voor de eerste keer, kritisch te zijn op de plannen.

Dat deden we door een amendement in te dienen waarin we vragen om de deelgebouwen die in het plan staan, te bouwen voor maximaal vijfhonderd leerlingen. Bij het indienen van het amendement, hield Caro Buitink het volgende betoog:

Geachte voorzitter, geachte raad,

Zoals u niet zal zijn ontgaan, is de SP al vanaf het begin van dit dossier kritisch op wat er gebeurt omtrent de nieuwbouw Campus. Wij hebben een aantal amendementen ingediend, zowel alleen als samen met andere partijen. Voor ons zat en zit de angel in de grootte van de school. Wij wilden per se geen leerfabriek. Daarom hebben wij steeds gevraagd over welke aantallen leerling per schoolgebouw het ging. Ons is steeds verteld dat het gaat om ongeveer vijfhonderd leerlingen. Helaas lezen we vervolgens in de bijlage van de architect dat het gaat om zeshonderd leerlingen. Voor ons is zeshonderd, of zelfs zoals in de sessie werd genoemd zeshonderdvijftig, niet bijna hetzelfde als vijfhonderd.

Daarnaast hebben wij, in een door de raad aangenomen amendement, gevraagd om maximaal twee bouwlagen voor onderwijs, ervan uitgaande dat we op die manier hoogbouw zouden kunnen voorkomen. Ook daar is net niet helemaal aan voldaan in de voorliggende uitwerking. De eerste verdieping is nu een fietsenstandplaats, waardoor er dus op verdieping twee en drie lesgegeven wordt. Onze vrees voor hoogbouw wordt dus helaas bewaarheid. Ook hier geldt, dat de uitvoering niet maar een beetje afwijkt van het gevraagde.

Dan hebben we nog een andere angst: stel dat het leerlingenaantal zover terugloopt dat er een gebouw kan worden afgestoten, wat gebeurt er dan? Het antwoord daarop van de wethouder kan onze angst niet wegnemen.

Deze beetjes bij elkaar zorgen ervoor dat we op dit moment een amendement indienen waarin we in elk geval het voor ons allerbelangrijkste punt, het aantal leerlingen per gebouw, willen aanpassen.

Uiteindelijk nogmaals de opmerking die wij bij vrijwel elke behandeling van dit onderwerp hebben geplaatst en die wij zullen blijven plaatsen: nieuwe stenen zijn geen garantie voor kwalitatief goed onderwijs!

Dank u wel

U bent hier