h
26 september 2015

Ik ben BOOS!

Een van onze leden vond deze tekst op een blog. Het drukt goed de mening uit hoe ook de SP denkt over vluchtelingen en de mensen eromheen die er zó tegen tekeer gaan. Zeer zeker de moeite waard om te lezen!

Lees verder
22 september 2015

Toespraak Sharon Gesthuizen op de Dam

In de ledenvergadering van 21 september 2015 kwamen reacties naar voren hoe we als leden moeten reageren op vragen hoe de SP tegenover de vluchtelingenproblematiek staat. Een paar leden hebben de toespraak van Sharon Gesthuizen gezien en/of gelezen. We willen als afdeling deze mooie,  warmbloedige woorden graag met u delen:

Lees verder
20 september 2015

Verslag demonstratie 12 september

Foto: SP

Zaterdagochtend 12 september stapte een bescheiden afvaardiging van de SP Lelystad op de trein naar het Centraal Station in Amsterdam met als reisdoel de demonstratie Red de Zorg van de FNV. Ons gemêleerde gezelschap bestond uit elf personen: 7 volwassenen met 4 kinderen, variërend in leeftijd van 5 tot 15 jaar. Het was een gezellige treinreis. In de trein werden T-shirts en buttons uitgedeeld om goed voor de dag te komen tijdens de demonstratie.

Lees verder
16 september 2015

Motie Vluchtelingen

Motie Vluchtelingen
15 september 2015

Lees verder
15 september 2015

Druk actieweekend

Afgelopen weekend, 12 en 13 september 2015, was een druk actieweekend met acties van de FNV tegen de afbraak van de zorg, en van de organisatie Vluchtelingen Welkom om op te roepen tot de betere en ruimhartiger opvang van de vluchtelingen die momenteel uit Syrië Europa binnenkomen.

Lees verder
4 september 2015

SP en PvdA stellen schriftelijke vragen over problemen WMO

In januari is de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (de WMO) veranderd en is naast een forse bezuiniging de gemeente nu verantwoordelijk geworden voor het uitvoeren van deze ondersteuning. De SP heeft flinke invloed gehad op de manier waarop dat in de stad is georganiseerd en in de plannen en afgesloten contracten is veel van onze wensen en eisen terug te vinden. Tot zover waren wij tevreden, en ook over de inspanningen van het college om alles ook zo uit te voeren. Iedereen had en heeft de wil om het in Lelystad goed te doen en eventuele problemen snel op te lossen.

Lees verder
4 september 2015

Protest tegen voorgenomen uitkleding Rechtbank Lelystad

Foto: SP

Deze week maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat zij buiten alle politieke besluitvorming om, dus buiten de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad om, het gebouw van de rechtbank in Lelystad wil afstoten en de meeste rechtszaken van Lelystad naar Utrecht wil verplaatsen. De SP Tweede Kamerfractie heeft daarover als één van de fracties direct vragen gesteld aan de regering en haar onvrede uitgesproken over deze ondemocratische truc.

Lees verder
2 september 2015

Art. 1 Grondwet in raadszaal!

Foto: SP

Al een aantal jaren ijveren de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Amnesty International ervoor dat in elke raadszaal in Nederland de tekst van het belangrijkste artikel van onze Grondwet, artikel 1, wordt aangebracht. Deze tekst luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Lees verder
17 juni 2015

SP stemt tegen poepzakjes controleur

De rol van de gemeente is veranderd, en er worden meer verantwoordelijkheden bij de samenleving gelegd. Hierdoor was het wenselijk om er voor te zorgen dat een verordening als de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo goed mogelijk daarop aansluit. In de APV stelt de gemeente aanvullende regels vast die voor onze stad gelden naast de landelijke wetten en regels. Vanwege de genoemde rolwijziging en verantwoordelijkheden heeft er een grondige doorlichting van de belangrijkste onderdelen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal wijzigingen en daardoor in vermindering of vereenvoudiging van regels voor burgers en bedrijfsleven.

Lees verder
16 juni 2015

Betoog SP Kadernota 2016-2019

De SP stond en staat voor haar idealen en voor haar standpunten. Voor Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit en zal dat ook blijven doen.
Afgelopen jaar is een roerig jaar geweest waarbij het zwaartepunt voornamelijk bij de drie transities in het sociale domein heeft gelegen. De verschillende transities zijn gepaard gegaan met forse bezuinigingen.

Lees verder

Pagina's