h
1 april 2017

SP-visie op plannen voortgezet onderwijs Lelystad

De SP-fractie is geen voorstander van de SVOL-plannen zoals deze nu voorliggen. Voor wat betreft de huisvesting zijn wij tegen een 2 gebouwen plan waarbij er in onze ogen 2 leerfabrieken ontstaan met in ieder gebouw 2000 leerlingen. Dat er deelscholen zullen worden gevormd van ieder max 250 leerlingen, zoals door de SVOL wordt gezegd, is wat ons betreft een wassen neus als dit in twee gebouwen moet worden gerealiseerd.

Lees verder
24 maart 2017

Zwerfafval zaterdag opgeruimd

Het is zaterdag nationale opschoondag. Er worden door het hele land verschillende acties gehouden om de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. Zo ook in Lelystad waar tientallen vrijwilligers op diverse plekken gezamenlijk zwerfafval op gaan ruimen.

Lees verder
14 februari 2017

SP amendement en motie unaniem aangenomen

Tijdens de raadsavond over duurzaamheid heeft de SP meerdere amendementen en moties (mede)ingediend. Hierbij zijn het SP amendement waarbij €25.000 extra beschikbaar wordt gesteld voor een wijkgerichte aanpak en de motie voor "emissie vrij openbaar vervoer" zelfs unaniem aangenomen.
Lees verder
31 januari 2017

Energie-neutraal Lelystad in 2025

Betoog van SP woordvoerder Duurzaamheid, Alexander Sprong. 

Lees verder
15 november 2016

Dierenweides, Wijkteams en Jongerenwerk

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP zich sterk gemaakt voor drie belangrijke thema’s: de terugkeer van het jongerenwerk in de stad, de wijkteams en behoud van de dierenweides.

Lees verder
8 november 2016

Betoog bij begroting 2017

Bij de begrotingsbehandeling werd door de nieuwe fractievoorzitter Caro Buitink de volgende, voor onze partij, zo belangrijke punten naar voren gebracht; tweedeling, onderwijs en sociale huurwoningen. Lees hieronder het volledige betoog.

Lees verder
29 september 2016

Wijzigingen in de gemeenteraadsfractie

Foto: SP

Dinsdag 27 september heeft Hugo Teerds officieel afscheid genomen van de raad. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem een goed herstel.

Lees verder
27 september 2016

SP-motie succesvol. "Graai" directeur HVC vertrekt!

Met een jaarsalaris van €262.000 verdiende algemeen directeur Wim van Lieshout ruim boven de grens van €178.000 uit de "WNT". (de Wet Normering Topinkomen, beter bekent als de "Balkenende-norm")

Lees verder
23 september 2016

Kritiek op miljoen voor Windesheim

“Er is een belofte gedaan: Lelystad wordt lesplaats. Er is drie miljoen euro ingestoken. Dat is een hoop geld, waar we veel mee kunnen. Maar er is geen lesplaats. Mooi dat leerlingen naar Almere of Zwolle kunnen, maar daar hoeven wij geen drie miljoen in te steken”, zegt fractievoorzitter Caro Buitink van de SP.

Lees verder
2 september 2016

Caro Buitink leidt SP fractie

Caro Buitink neemt de taak als fractievoorzitter van de SP gemeenteraadsfractie over van Hugo Teerds. De fractie heeft Buitink unaniem als nieuwe fractievoorzitter aangewezen.

Lees verder

Pagina's