h

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

26 november 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden er weer verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. Na de nodige voorbereidingen, heeft de ledenvergadering van de SP afdeling Lelystad op 17 november het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld.

SPeerpunten uit ons programma, in willekeurige volgorde:

 • We dringen de wachtlijsten voor de (sociale)huurwoningen terug.
 • De eigen bijdrage voor WMO-zorg schaffen we af.
 • Woningbezitters worden ondersteund, zodat Lelystadse daken in 2024 asbestvrij zijn.
 • De gemeente moet zich actief blijven inzetten om meer arbeidsplaatsen te verkrijgen in Lelystad.
 • We zorgen ervoor dat de stadsdienst beter gaat aansluiten op het streekvervoer en de spoorwegen en ook voldoende capaciteit heeft. Bushaltes blijven behouden bij MFA's, zorginstellingen en het ziekenhuis.
 • Meer stageplaatsen en baangarantietrajecten, met name voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs (vmbo en mbo), door betere samenwerking met het bedrijfsleven.
 • We nemen financiële en maatschappelijke drempels weg en bereiken dat alle Lelystadse kinderen bij het verlaten van de basisschool minimaal beschikken over het zwemdiploma A.
 • De SP is tegen "leerfabrieken" en vindt dat de school een plaats is waar aandacht moet zijn voor individuele leerlingen en waar de leerlingen zich thuis en veilig voelen.
 • De gemeente is terughoudend met het aangaan van samenwerkingsconstructies met de private sector en het uitbesteden van gemeentelijke taken.
 • Lelystad krijgt een logisch en goed functionerend afval-inzamelsysteem voor alle inwoners, waarbij zij inspraak hebben over de toepassing in hun wijk. Zwerfafval wordt hierin voorkomen en actief bestreden (meer vuilnisbakken, opruimprojecten, gratis grofvuil ophalen).

Onze kandidatenlijst

 1. Alexander Sprong
 2. Caro Buitink
 3. Symaiah Verbeek
 4. John van den Heuvel
 5. Esther Opgenoorth
 6. Dimitri Sessink
 7. Naomi Elderhuis
 8. Rutger van Weeren
 9. Marinus Jan Methorst
 10. Johan de Jong
 11. Ine de Waal
 12. Froukje Linde
 13. Raymond Jacobs
 14. Germaine Nijsten
 15. Noëlle Moerkens
 16. Iñez Harmsen

Het totale verkiezingsprogramma wordt geplaatst, zodra de lay-out gereed is.

U bent hier