h

SP maakt zich sterk voor ontmoetingsruimte voor bewonersinitiatieven in Warande

15 januari 2018

SP maakt zich sterk voor ontmoetingsruimte voor bewonersinitiatieven in Warande

Foto: SP

De afgelopen tijd heeft de SP fractie verschillende signalen ontvangen dat bewonersinitiatieven in de wijk Warande behoefte hebben aan een ontmoetingsruimte in de wijk. Idealiter zou de MFA Warande deze functie vervullen. Zoals de gemeente op haar website schrijft: “MFA's zijn een belangrijke plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, elkaar leren kennen en allerlei activiteiten kunnen ondernemen. Echt een plek ván en voor de bewoners van de wijk, van jong tot oud.” En de gemeente schrijft specifiek over MFA Warande bij de opening: “In het nieuwe gebouw zijn er naast onderwijs en opvang ook andere voorzieningen, zoals gezondheidszorg en Welzijn. Daarnaast kunnen de ruimtes in het gebouw worden gebruikt voor (vrijwillige) buurtactiviteiten op het gebied van sport- en cultuur.” 

In de praktijk blijkt de ruimte in MFA Warande die voor bewonersinitiatieven gebruikt kan worden daarvoor echter niet toereikend. Uit navraag door de SP blijkt dat de betreffende ruimte alleen bereikt kan worden via het Integraal Kindcentrum. Daardoor is de ruimte na openingstijden van het Integraal Kindcentrum niet toegankelijk. Bovendien is er kennelijk geen verwarming en geen water in deze ruimte aanwezig. De SP heeft hierover de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de situatie dat ruimtes in het MFA Warande nu niet gebruikt kunnen worden terwijl er wel vraag is naar het gebruik van deze ruimtes?
  2. De SP vindt het belangrijk dat, juist ook in een wijk in ontwikkeling, de nieuwe en bestaande bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen initiatief kunnen nemen. Is het college het met de SP fractie eens dat het belangrijk is dat ook bewoners uit de wijk van de MFA Warande gebruik kunnen maken?
  3. Kan het college aangeven waarom de betreffende ruimte niet direct bij de oplevering van het MFA Warande voor gebruik door onder andere Welzijn Lelystad en wijkbewoners toereikend is ingericht?
  4. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat deze ruimte op de kortst mogelijke termijn gebruikt kan worden door bewonersinitiatieven uit de wijk? Als dit niet op korte termijn lukt, kan het college dan aangeven welke tussenoplossing zij kunnen bieden aan wijkbewoners?
  5. Zo ja, kan het college aangeven wat er nodig is om deze ruimte geschikt te maken voor gebruik door bewonersinitiatieven uit de wijk?

U bent hier