h

Uitbreiding Lelystad Airport

4 november 2017

Uitbreiding Lelystad Airport

Foto: SP

Op 11 november organiseren meerdere organisaties een actiedag vanwege de te verwachten geluidsoverlast wanneer vliegveld Lelystad uit gaat breiden. Om 10.00 uur verzamelen zij bij Lelystad Airport om hun standpunten kenbaar te maken. Ook de SP Gelderland is daarbij betrokken.

De SP afdeling Lelystad, onze gemeenteraadsfractie en de SP fractie binnen de provincie zijn niet tegen uitbreiding van het vliegveld. In eerste instantie waren wij dat wel , maar toen de Raad van Staten uitspraak had gedaan (na jarenlange discussie, inspraakbijeenkomsten, enz.) hebben we besloten onze energie te steken in het streven naar een zo goed mogelijk resultaat. 

Ons was inmiddels duidelijk dat Lelystad Airport ook veel voordelen met zich meebrengt voor Flevoland. Voor Lelystad en voor Flevoland is een groter vliegveld van groot economisch belang. Na het besluit tot uitbreiding hebben zich al diverse bedrijven gemeld om zich op het bedrijventerrein bij het vliegveld te vestigen. Daarbij gaat het niet alleen om toeleveringsbedrijven voor het vliegveld (zoals catering, beveiliging, transport) maar ook om andere bedrijven. 

Een hele grote werkgever wordt Inditex, een Spaanskledingbedrijf dat bestaat uit 8 merken, waaronder Zara. Het bedrijf is al volop bezig een distributiecentrum te bouwen op het bedrijventerrein Larserpoort. Al met al verwachten we dat de uitbreiding van Lelystad Airport meer dan 1000 nieuwe banen op gaat leveren, voornamelijk op het industrieterrein Larserpoort. Een enorme stimulans voor de Flevolandse economie.Ook zijn er al plannen en afspraken voor opleidingen die verband houden met de uitbreiding van het vliegveld en de bedrijven die zich daar zullen vestigen. Dat  bij elkaar biedt kansen voor onze  inwoners, zodat er minder gependeld hoeft te worden en de werkgelegenheid kan groeien.

Vanuit de provincie zijn er duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot duurzaamheid. Zowel Lelystad Airport als de bedrijven die zich op Larserpoort gaan vestigen, moeten voldoen aan hoge eisen en er komt geen zware industrie.

 

SP Lelystad en SP Flevoland zien de uitbreiding van Lelystad Airport graag tegemoet!

U bent hier