h
21 juli 2016

LED-verlichting in straatlantaarns

Foto: ? / Omroep Flevoland

Een pilot met led-verlichting, die is gehouden op de Buitenring van Lelystad, is succesvol verlopen. De gemeente voerde de pilot uit in 2015. De oranje verlichting aan de Larserdreef, de Westerdreef, de Houtribdreef en de Oostranddreef is vervangen door witte led-verlichting.

Lees verder
5 juli 2016

Afscheid Hugo Teerds

Vanavond, dinsdag 5 juli, heeft Hugo Teerds afscheid genomen als fractievoorzitter van onze partij in Lelystad. Wegens steeds verder afnemende gezondheid zal Hugo na het zomerreces niet in de gemeenteraad terugkeren.

Lees verder
14 juni 2016

SP pal voor sociale woningbouw

Bij de behandeling van de Woonvisie, heeft een drastisch voorstel van de VVD van 3 A4-tjes, inmiddels in de gemeenteraad al bekend als het "monster-amendement" , helaas een meerderheid behaald. Alleen SP, PvdA en GroenLinks stemden tegen.

Lees verder
24 mei 2016

Algemene beschouwingen kadernota 2016

De SP dankt het college ook ditmaal weer voor het bij nadere beschouwing redelijk linkse en sociale collegebeleid. Wij denken daarbij met name aan het feit dat de overdracht van zorgtaken naar de gemeenten in Lelystad zonder de grote problemen die wij elders zien zijn verlopen, de kalme en eveneens tot nu toe zonder grote problemen verlopen opvang en huisvesting van vluchtelingen, de inspanningen op het gebied van duurzaamheid en de inzet voor stadsontwikkeling en werkgelegenheid die de stad zo nodig heeft.

Lees verder
13 mei 2016

SP kijkt met 'Arcus'ogen naar plannen SVOL

Het voortgezet onderwijs in Lelystad gaat veranderen, drastisch veranderen. Op dit moment hebben we in Lelystad 4 scholen voor voortgezet onderwijs: De Groenhorst, De Rietlanden, De Arcus en De SGL. De laatste drie vallen onder een gezamenlijk bestuur: Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad. En als het aan dat bestuur ligt, valt er vanaf 2018 voor ouders en leerlingen van 12 jaar en ouder niets meer te kiezen! 

Lees verder
7 mei 2016

SP: Rijk staat hulp aan kwetsbare Lelystedelingen in de weg

De gemeente Lelystad heeft steeds minder speelruimte om kwetsbare groepen te helpen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Hugo Teerds in de zaterdagaflevering van het tv-programma Over Flevoland Gesproken

Lees verder
2 mei 2016

Wethouder geeft startschot campagne 'Sportiviteit en Respect'

Foto: SP

MHC Lelystad is een club die staat voor plezier, sportiviteit en respect. Steeds vaker wordt de hockeycultuur ondermijnd door commentaar en onsportief gedrag, niet alleen op het veld, maar zeker ook langs de lijn. Om het clubkarakter te bewaren heeft MHCL de gedragscode ikSPORTief opgesteld en rond deze code is een campagne ontwikkeld met tal van activiteiten, waarvan een aantal plaatsvonden op 17 april. 

Lees verder
29 april 2016

Wethouder opent door bewoners opgeknapt hofje

Foto: Fotostudio Wierd / Omroep Flevoland

Nieuwe picknickbanken, kleurrijke bloembollen en zelf getimmerde schuttingen. Buurtbewoners van Jol 24-26 in Lelystad hebben een hofje in hun straat helemaal zelf opgeknapt. Wethouder John van den Heuvel opende het nieuwe "Flevohof Jol" donderdagochtend.

Lees verder
21 april 2016

Schriftelijke vragen Privégegevens burgers

Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een verontrustend rapport uitgebracht over de wijze waarop gemeenten omgaan met privégegevens van burgers. Verschillende domeinen en wetten (de Jeugdwet, de Wmo 2015, de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet passend onderwijs) vormen de grondslag waarop gemeenten in het sociaal domein taken uitvoeren en persoonsgegevens verwerken.

Lees verder
31 maart 2016

SP wil asbest de baas

De verwijdering van asbest is al vele jaren een belangrijk punt voor de SP. Asbestbevattende daken moeten de komende jaren door wetswijziging vervangen worden. Bewoners van huizen met asbestdaken vragen hulp van de gemeente omdat het geld er vaak niet voor is en er nog veel onduidelijkheid is. Een motie van de SP die raadsbrede steun aan huiseigenaren met asbestdaken had moeten uitspreken heeft van geen enkele andere partij steun gekregen.

Lees verder

Pagina's