h

Dierenweides, Wijkteams en Jongerenwerk

15 november 2016

Dierenweides, Wijkteams en Jongerenwerk

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SP zich sterk gemaakt voor drie belangrijke thema’s: de terugkeer van het jongerenwerk in de stad, de wijkteams en behoud van de dierenweides.

Jongerenwerk
Twee jaar geleden (in 2015) is er veel bezuinigd op het welzijnswerk voor jongeren in Lelystad. De SP vindt het belangrijk dat jongeren die hulp nodig hebben terecht kunnen bij een jongerenwerker. Om jongeren te helpen is het raadzaam om jongerenwerkers aan te stellen. Die werken op basis van een duurzame (vertrouwens)relatie. Het opbouwen van zo’n relatie kost tijd. Een jongere deelt zijn of haar probleem met iemand die zichtbaar is en door de jongere vertrouwd wordt. Bij een jongerenwerker kunnen ze terecht met hun vragen. Hij of zij kan de jongere niet alleen doorverwijzen, maar ook helpen.

Er zijn veel partijen in het land die ervaring hebben met jongerenwerk. Om de partij te selecteren die het jongerenwerk het beste in kan vullen, is aanbesteding een goed middel. Zo blijkt wie kwalitatief het beste aanbod heeft.

Samen met GroenLinks en ChristenUnie, en met steun van de PvdA, D66 en CDA heeft de SP gezorgd voor een jaarlijks bedrag van €150.000 voor jongerenwerk in Lelystad en voor een openbare aanbestedingsprocedure. Daarmee hebben we ervoor gezorgd dat Lelystadse jongeren in 2017 weer terecht kunnen bij een jongerenwerker.

Wijkteams
Wijkteams zijn belangrijk bij de uitvoering van de WMO, omdat het vaak het eerste contact betekent van een hulpvrager met een hulpverlener. De SP krijgt signalen dat de werkdruk in de wijkteams toeneemt, omdat er steeds meer beroep op hen gedaan wordt. Ook krijgen de wijkteams, nu ze een aantal jaar operationeel zijn, steeds beter zicht op wat er nodig is om het werk goed te doen. 

De SP wil vooral voorkomen dat vanwege financiële redenen de mensen in het wijkteam hun werk niet meer goed kunnen doen. Daarom hebben we samen met de PvdA en GroenLinks aan het college gevraagd om een goede analyse te maken van de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de wijkteams. Vooral belangrijk om te weten is of de doelgroep goed wordt bereikt!

Dierenweides
Een aantal jaar geleden is besloten om de subsidie voor de dierenweides in Lelystad af te bouwen. De Stichting Dierenweiden Lelystad gaf bij de motiemarkt in september aan dat zij niet zonder een klein bedrag van €10.000 kunnen om de dierenweides te kunnen blijven exploiteren. Een signaal wat de SP erg serieus neemt. De dierenweides hebben namelijk een grote maatschappelijke, sociale en educatieve waarde voor de stad. Zo bieden ze vrijwilligers weer de kans om werkervaring en werkritme op te doen en leren kinderen er van alles over dierverzorging, diergezondheid en dierenwelzijn. 

Door de motie die de SP hiervoor indiende, kunnen de dierenweides de komende vier jaar rekenen op €10.000 om de tekorten af te dekken. Deze motie werd uiteindelijk door alle andere partijen gesteund. En daarmee hebben we voorkomen dat deze belangrijke organisatie uit onze stad zou verdwijnen.

U bent hier