h

SP-visie op plannen voortgezet onderwijs Lelystad

1 april 2017

SP-visie op plannen voortgezet onderwijs Lelystad

De SP-fractie is geen voorstander van de SVOL-plannen zoals deze nu voorliggen. Voor wat betreft de huisvesting zijn wij tegen een 2 gebouwen plan waarbij er in onze ogen 2 leerfabrieken ontstaan met in ieder gebouw 2000 leerlingen. Dat er deelscholen zullen worden gevormd van ieder max 250 leerlingen, zoals door de SVOL wordt gezegd, is wat ons betreft een wassen neus als dit in twee gebouwen moet worden gerealiseerd.

De SP fractie dient daarom op dinsdag 4 april een amendement in om de kleinschaligheid ook fysiek te borgen maar dan wel in minimaal 4 gebouwen.

U bent hier