h

SP amendement en motie unaniem aangenomen

14 februari 2017

SP amendement en motie unaniem aangenomen

Tijdens de raadsavond over duurzaamheid heeft de SP meerdere amendementen en moties (mede)ingediend. Hierbij zijn het SP amendement waarbij €25.000 extra beschikbaar wordt gesteld voor een wijkgerichte aanpak en de motie voor "emissie vrij openbaar vervoer" zelfs unaniem aangenomen.
 
De inbreng van de SP kon deze avond sowieso op veel steun rekenen, alle voorstellen waar de SP aan heeft meegeschreven haalden deze avond een meerderheid.
Zo komt er de komende periode meer aandacht en geld voor:
 
  • Een fonds waardoor "lease" zonnepanelen beschikbaar komen voor Lelystedelingen zonder eigen geld.
  • Het verduurzamen van de voertuigen in bezit / gebruik van de gemeente wordt onderzocht. 
  • Duurzaamheidscoaches ter ondersteuning voor minima.
  • Het officieel worden van "fairtrade" gemeente.
De SP-fractie is tevreden met het resultaat waarmee dit lang lopende onderwerp nu is afgesloten en zal de uitvoering van de moties en amendementen oplettend blijven volgen.
 

U bent hier