h

Energie-neutraal Lelystad in 2025

31 januari 2017

Energie-neutraal Lelystad in 2025

Betoog van SP woordvoerder Duurzaamheid, Alexander Sprong. 

Voorzitter,

De SP wil een energie neutraal Lelystad in 2025, wij zijn dan ook blij dat we vanavond de uitvoeringsnota duurzaamheid vaststellen die naar hetzelfde doel streeft.

De SP vindt daarbij dat duurzaamheid een vaste plaats in moet nemen in het beleid van de gemeente.
Het is dan ook van belang dat duurzaamheid een structureel onderdeel van de begroting gaat uitmaken.
Voor dit doel, en als alternatief voor een in onze ogen onzekere OZB dekking van het voorstel, dienen wij samen met de VVD een amendement in.

Voorzitter, met deze uitvoeringsnota streeft de gemeente naar een energie neutrale stad exclusief vervoer.
De gemeente heeft weinig controle op het vervoer in de stad, het is daarom logisch dat dit onderdeel is uitgezonderd van de totale doelstelling.
Wij zien echter graag dat de gemeente niet toekijkt probeert de vervoersstromen waar ze wel controle op heeft energie neutraal te maken.
Het is dan ook hiervoor dat de SP, een motie indient indien om het OV in de stad en naar het vliegveld, emissievrij te maken.
Ook dienen wij het amendement van groenlinks dat het gemeentelijk wagenpark emissievrij moet maken mede in.

Tot slot voorzitter, ziet de SP graag dat alle Lelystedelingen mee gaan doen en mee gaan profiteren van energie besparing en duurzame opwekking in hun woning.
Daarbij zou het meer buurtgericht aanpakken van woningen kostenbesparingen kunnen opleveren en deze projecten dicht bij de Lelystedeling brengen.
Het is dan ook daarom dat de SP een amendement wijkgericht werken indient, en mede-indiener is van het CDA amendement voor duurzaamheidscoaches.
Dank u wel.

U bent hier