h

Aurum krijgt eigen gebouw

3 juli 2018

Aurum krijgt eigen gebouw

Uit de wijde omgeving komen leerlingen naar het Aurum*. Het gebouw aan het Kofschip waar de leerlingen de afgelopen jaren zaten, is al lang toe aan vernieuwing. Maar……waar en hoe en wat kost dat?

Veel ideeën zijn rond gegaan, van verbouwing van de dependance op het Karveel tot een eigen gebouw op de nieuw te bouwen scholencampus van de SVOL. Om met het laatste idee te beginnen, dat is natuurlijk volstrekt onvoorstelbaar. Leerlingen die slecht tegen een drukke omgeving kunnen op een locatie onderbrengen waar ruim 3000(!!!!!) andere leerlingen rondlopen! U snapt, dat dit idee door de SP direct van tafel is geveegd. Het plan om de school aan het Karveel te verbouwen (lees inbreiden) stuitte (terecht) op verzet van de bewoners. Zij hadden jaren geleden al een dergelijke discussie gevoerd en toen de belofte gekregen dat er voordat er iets zou gebeuren overleg plaats zou vinden. Dat overleg was niet geweest en bewoners hadden het voorstel in de krant gelezen. Zij waren dus boos, en terecht! Een aantal keren is er dan ook een groep bewoners in de gemeenteraad geweest om hun kritiek te spuien. Niet alleen waren zij boos over het gebrek aan overleg, maar zij maakten zich ook druk om de leerlingen, die door de verbouwing dichter op elkaar zouden komen te zitten, minder buitenruimte zouden krijgen en ook lokalen met alleen binnenmuren. Allerlei omstandigheden dus, die voor deze groep leerlingen niet prettig zijn om in te weken. Naar aanleiding van wat de bewoners in de vergaderingen hebben verteld, heeft de SP met hen gesproken en vooral naar ze geluisterd. Er zijn afspraken met de bewoners gemaakt (die zelfs deels op papier staan!) en in de onderhandelingen heeft de SP zich er hard voor gemaakt, dat die worden nagekomen!

Al vanaf het begin was de SP een groot voorstander van het plan voor nieuwbouw, omdat het recht doet aan de leerlingen en aan de bewoners van het Karveel. Er waren echter partijen die dat veel te duur vonden en die daarom toch liever de samenwerking met de SVOL wilden. Wij hebben ons dan ook hard gemaakt voor deze groep leerlingen en veel gesproken met andere partijen in de gemeenteraad om tot een goed voorstel te komen. Dat voorstel ligt er nu en wordt uiteindelijk door alle partijen in de Lelystadse gemeenteraad gesteund. De school op het Karveel wordt niet verbouwd, maar er komt een nieuw gebouw voor de leerlingen van het Aurum aan de Zuigerplasdreef, vlakbij de dokter Herman Bekiusschool en De Rede. Op die manier kunnen de leerlingen gebruik maken van alle voorzieningen die daar al zijn en krijgen ze een nieuw en veilig gebouw in een prikkelarme omgeving.

* Het Aurum in Lelystad is in een groot deel van Noord- en Midden-Nederland bekend. Het is namelijk een goede school en bovendien een van de weinige scholen in de omgeving die havo/vwo-onderwijs biedt aan leerlingen met een diagnose in het autismespectrum of vergelijkbare internaliserende problematiek (bron: http://aurum.eduvier.nl/?content=30).

U bent hier