h

Reactie op de verkiezingsuitslag en het verslag van de informateur

5 april 2018

Reactie op de verkiezingsuitslag en het verslag van de informateur

Tijdens de eerste raadsvergadering van 3 april met de nieuwe raad heeft onze fractievoorzitter, Caro Buitink, een reactie gegeven op de verkiezingsuitslag en het verslag van de informateur.

Mevrouw de voorzitter,

Op de agenda staat vanavond het bespreken van de verkiezingsuitslag. Aan mij als fractievoorzitter de taak om duiding te geven aan die uitslag vanuit de SP. Dat is lastig. Aan de ene kant omdat onze duiding niet die van een ander is, maar ook omdat wij niet in het hoofd en hart van de kiezers kunnen kijken. Godfried Bomans zei ooit: In de democratie zit een absurditeit en dat is dat de waarheid tenslotte kwantitatief wordt bepaald. Die waarheid is dat we nu met veertien partijen een stad moeten gaan besturen. Op de avond van de verkiezingen noemde ik dat een uitdaging en dat was en is een understatement.

Laten we beginnen met de uitslag van de verkiezingen. Die zijn voor ons als SP in een woord te vatten, dat ik hier niet noemen zal, maar dat we teleurgesteld zijn zult u begrijpen. Een gehalveerde fractie en afscheid moeten nemen van mensen met wie je vier jaar intensief hebt samengewerkt is niet makkelijk.

Maar we gaan door, want we zijn dan wel gehalveerd, maar zeker niet verslagen. Met een halve fractie verder betekent niet op halve kracht, maar juist met dubbel zoveel energie en moed aan de slag om Lelystad beter en mooier te maken. De uitslag van het informatieonderzoek helpt ons daarbij. Het werk dat wij de afgelopen vier jaar hebben uitgevoerd wordt daarin verwoord als  een constructieve en loyale opstelling op inhoud en daarnaast wordt onze partij genoemd als leverancier van goede bestuurskracht.

Met die woorden in ons achterhoofd gaan we aan het werk, of beter: gaan we verder met het werk waar we al mee bezig waren. Er zullen nog heel wat gesprekken gevoerd moeten worden en het zal nog heel wat nachtrust kosten, maar wij zijn ervan overtuigd dat we, als wij aan onze kernwaarden van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit blijven vasthouden er weer vier mooie jaren van kunnen gaan maken.

Dank u wel.

U bent hier