h

SP-wethouder John van den Heuvel onverwachts overleden

29 juni 2020

SP-wethouder John van den Heuvel onverwachts overleden

In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni 2020 is wethouder John van den Heuvel van de gemeente Lelystad onverwachts overleden. Namens de SP zat hij halverwege zijn tweede collegeperiode.

Burgemeester Ina Adema: "We zijn geschokt en verslagen. We verliezen in hem een zeer gewaardeerd bestuurder en een aimabel mens. Onze eerste gedachten gaan uit naar zijn vrouw en beide dochters. We leven met hen mee."

Raadslid en wethouder

John van den Heuvel was voordat hij wethouder werd twee periodes raadslid: van 2006 tot 2014. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nam de SP bestuurlijke verantwoordelijkheid en trad John van den Heuvel aan in een college van VVD, PvdA, ChristenUnie en Inwonerspartij Lelystad. Als wethouder was hij in die periode verantwoordelijk voor: Werk & Inkomen, waaronder uitvoering van de Participatiewet, Stads- en wijkbeheer, Wijkvernieuwing / Stedelijke vernieuwing op uitnodiging, Werken in de wijk, Sport en recreatie en Integrale handhaving.

Tweede collegeperiode

Na de verkiezingen van 2018 bleef John van den Heuvel namens de SP in het met D66 uitgebreide college. Naast de belangrijke portefeuille van Financiën, was hij verder verantwoordelijk voor Werk en Inkomen, Armoede en schuldhulpverlening en Handhaving. Na het vertrek van twee wethouders in maart jl. nam hij tijdelijk waar voor de portefeuilles Gemeentelijk vastgoed en onderwijshuisvesting, Sport en bewegen.

Condoleanceregister en herdenking

De gemeente opent vanaf maandag 29 juni, 12.00 uur in het stadhuis een condoleanceregister. Burgemeester Ina Adema zal als eerste dit register tekenen. Daarna kan het register door iedereen die zijn/haar medeleven wil tonen, worden getekend. Het stadhuis is daarvoor dagelijks geopend tot 17.00 uur; op donderdagavond tot 20.00 uur. Daarna wordt het register gesloten. Op memori.nl is een online condoleanceregister  geopend.

De afscheidsbijeenkomst van John van den Heuvel is vrijdagmiddag 3 juli 2020 in de Ölandhorst. Dit gebeurt in familiekring. Als gevolg van corona is het aantal bezoekers voor de bijeenkomst beperkt tot honderd.

Over de manier waarop raad en college stil zullen staan bij het overlijden van John van den Heuvel en over het voor deze week geplande college- en raadsprogramma, zoals de raadsbijeenkomsten van 30 juni en 2 juli, vindt nader overleg plaats met de fractievoorzitters.

U bent hier