h

SP-leden steunen coalitieakkoord

23 juni 2020

SP-leden steunen coalitieakkoord

Foto: Gemeente Lelystad / Raadsprogrmma Lelystad 2018-2022

In een online ledenraadpleging op maandagavond 22 juni hebben de leden van de SP in Lelystad toestemming gegeven om het dinsdag 16 juni gesloten principeakkoord definitief te maken.
Aanvankelijk hadden veel leden twijfels bij het toetreden van de SP tot de nieuwe coalitie waarin andere linkse partijen ontbreken. Het behouden van het raadsakkoord, waar de SP standpunten sterk in vertegenwoordigd zijn, heeft de uiteindelijke doorslag gegeven. De leden hebben in consensus hun steun aan deelname uitgesproken.

In 2018 sloot de SP het huidige raadsakkoord met de toenmalige coalitie. Het beschrijft de plannen voor de periode 2018-2022 waarover de partijen hebben afgesproken samen op te trekken. Voor de SP zijn er in dit akkoord veel belangrijke zaken opgenomen zoals:

  • Aandacht voor de leefbaarheid in de oudere wijken van de stad.
  • Investeren in duurzaamheid, maar niet in het verbranden van bomen.
  • Behoud van ons verkeerssysteem waarin fietsers en auto’s gescheiden zijn.
  • Het bouwen van woningen voor iedereen, met extra aandacht voor de groepen waar de nood nu het hoogst is.
  • Het aanpakken van de overlast van kamerverhuur in de wijken en een goed alternatief bieden aan de kamerbewoners.
  • Dit alles in een stad die inclusief is en geen discriminatie tolereert.

Met de nieuwe coalitie, bestaande uit: VVD, InwonersPartij, Leefbaar Lelystad, SP, Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen, is afgesproken dit raadsakkoord als leidraad te nemen voor de resterende 2 jaar. Hierbij blijft John van den Heuvel wethouder voor de SP en zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling.

Op basis hiervan waren de leden overtuigd dat er een duidelijk pakket aan afspraken ligt waarin de SP herkend wordt. De leden hebben besloten dat de SP in het belang van de stad niet weg moet lopen en met deze collegedeelname haar verantwoordelijkheid moet nemen.

U bent hier