h

Fractie

Foto: Gemeente Lelystad

Van 2022 tot 2026 bestaat de gemeenteraadsfractie van SP Lelystad uit de volgende personen:

Menno Manheim

Gemeenteraadslid/Fractievoorzitter

06 - 1101 8080

• Ruimte Ontwikkeling & Bereikbaarheid • Wonen • Kustontwikkelingen Bataviakwartier • Bereikbaarheid • Ruimtelijke Ordening • Omgevingswet en -visie • Ruimte Beheer, Energie & Duurzaamheid • Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost • Onderwijshuisvesting • Klimaat & Natuur • Beheer Openbare ruimte • Vergunningen • Stedelijke vernieuwing • Stadshart • Coördinatie IGLO

Jolande Donninger

Gemeenteraadslid

• Maatschappij • Onderwijs • Kunst en cultuur • Dierenwelzijn • Werk en inkomen (Participatiewet) • Armoede en Schulddienstverlening • Emancipatie en integratie • Jeugd(zorg) • Ouderen • WMO • Vitaliteit en gezondheid • Welzijn • Sport en bewegen

Hans van der Sleen

Fractieassistent

• Bestuur, Middelen en Economie • Bestuurlijke coördinatie • Openbare Orde en Veiligheid • Politie en brandweer • Communicatie en voorlichting • Bestuurlijke vernieuwing • Wettelijke burgemeesterstaken • Financiën • Economische zaken • Gemeentelijk vastgoed • Integrale Handhaving • Grondzaken • Bedrijfsvoering • Coördinatie Lelystad Next Level • Externe veiligheid • Recreatie en toerisme • Gemeentelijke dienstverlening

U bent hier