h

Mantelzorgcompliment hersteld

23 september 2022

Mantelzorgcompliment hersteld

De mantelzorgers in Lelystad worden zeer gewaardeerd. Ook door de gemeente die als blijk van waardering ieder jaar een bedrag aan de mantelzorgers uitkeert. Vorig jaar had de gemeente dit bedrag zo laag gemaakt dat de uitkering hiervan meer weg had van een belediging dan een waardering. In plaats van € 180,- werd er nog maar € 20,- uitgekeerd.

De SP was gelukkig niet de enige partij die dit absoluut ongepast vond en vorig jaar werd bij de begroting een gezamenlijk amendement aangenomen om de waardering terug te brengen op het oude niveau. Nu zou je denken dat men nu wel begrepen zou hebben wat we willen, maar werd er vlak voor de verkiezingen dit jaar een informatienota naar de raad gestuurd waarin werd gezegd het allemaal toch te duur zou zijn en er daarom maar € 125,- zou worden uitgekeerd.

Bij de behandeling van deze informatienota heeft het toen kersverse SP-raadslid Menno Manheim het college er op gewezen dat deze uitvoering tegen het besluit van de raad was en de wethouder moest hem daarin gelijk geven. Er werd toegezegd om het bedrag alsnog volledig uit te gaan keren. Afgelopen week is er een nieuwe informatienota gekomen waarin dit ook bevestigd is. De SP is blij dat de waardering in ere hersteld is.

Aanvragen van Mantelzorgwaardering

Gemeente Lelystad laat waardering blijken voor wat je als mantelzorger doet voor uw naaste. Je kunt als mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen. Deze mantelzorgwaardering bestaat uit een bedrag van 180 euro op je bankrekening of een bedrag van 200 euro op je Lelypas. Voor dit jaar heb je tot en met 31 oktober de tijd om dit aan te vragen. Dit kan alleen online via https://www.welzijnlelystad.nl/aanvraag-mantelzorgwaardering/. U kunt ook bij Welzijn terecht voor hulp bij de aanvraag.

Reactie toevoegen

U bent hier