h

Principe akkoord nieuwe coalitie bereikt!

16 juni 2020

Principe akkoord nieuwe coalitie bereikt!

Enige tijd terug zijn de Inwonerspartij en de ChristenUnie uit de coalitie gestapt en hebben VVD, PvdA, D66 en SP als minderheidscollege het bestuur van Lelystad voortgezet.
Omdat een meerderheidscollege gewenst is, heeft er vervolgens een serie van onderhandelingen plaatsgevonden die helaas niets heeft opgeleverd. Na de laatste onderhandelingspoging van verkenner de heer Jasper Loots leek het onmogelijk om hiervoor nog een oplossing te vinden. Hij zag het in zijn eindrapportage als noodzakelijk dat het college van VVD, PvdA, D66 en SP elkaar losliet om tot een nieuwe coalitie te komen.

De SP is ook na deze conclusie aan tafel blijven zitten voor behoud van het raadsprogramma en een stabiel bestuur voor onze stad. De stad zit op dit moment in zwaar weer, er moeten keuzes gemaakt worden hoe we, de mede door Den Haag veroorzaakte bezuinigingen, op een rechtvaardige en voor de toekomst van de stad verstandige manier gaan uitvoeren.

Willen wij hierbij de menselijke maat en ondersteuning voor hen die dat nodig hebben in Lelystad behouden en daarnaast groeien naar een volwassen stad van 100.000 inwoners, met voldoende werk en goede voorzieningen, dan moeten we nu keuzes maken. Het door de SP in 2018 bereikte raadsakkoord is daarvoor in onze ogen essentieel.

Er ligt nu een principeakkoord met de volgende partijen: VVD, Inwoners Partij, Leefbaar Lelystad,  SP en Mooi Lelystad / Forum voor de Ouderen. Deze 6 partijen nemen het raadsakkoord uit 2018 als leidraad om tot een stadsbestuur te komen dat deze lijn voortzet en continuïteit van bestuur garandeert.
Hierbij zijn onze eigen SP-wethouder John van den Heuvel, het raadsakkoord en aanvullende afspraken de basis waarop we als SP deze verantwoordelijkheid voor de toekomst kunnen nemen. Iets wat we absoluut noodzakelijk vinden in deze voor veel Lelystedelingen onzekere tijden. Als SP lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheid en durven we in moeilijke tijden te laten zien dat er rechtvaardige keuzes gemaakt kunnen worden voor de toekomst van onze stad.

Het bestuur zal een ledenraadpleging organiseren om de leden te informeren over het bereikte akkoord, en om vervolgens een nieuw mandaat te vragen voor de fractie om zich de komende 2 jaar hiermee in te zetten voor onze stad.

U bent hier