h

Omgekeerd inzamelen JA, zwerfafval NEE!

11 juli 2018

Omgekeerd inzamelen JA, zwerfafval NEE!

In de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad besloten dat Lelystad "omgekeerd gaat inzamelen". Dit betekent dat het plasticafval niet meer naar de plasticcontainers gebracht hoeft te worden.

Afhankelijk van de wijk krijgen huishoudens een extra container voor het plastic of komt er een ondergrondse container voor het restafval. In het laatste geval gaan huishoudens de "grijze" container voortaan gebruiken voor het plastic afval.

Veel Lelystedelingen maken zich grote zorgen over dit nieuwe systeem. Er zijn al ondergrondse containers in Lelystad en daar wordt regelmatig grofvuil (tafels, tv's, koelkasten etc.) bijgeplaatst.

Daarom heeft de SP samen met andere partijen een amendement ingediend om dit bijplaatsen te voorkomen en aan te pakken. Wij willen minstens dat het gratis ophalen van het grofvuil weer wordt ingevoerd. Ook willen we dat toch geplaatst zwerfafval snel wordt weggehaald. Dit alles om overlast voor omwonenden te voorkomen.

Deze maatregelen moeten tegelijk met het "omgekeerd inzamelen" ingevoerd worden. Als laatste hebben we de wethouder opdracht gegeven om de burgers goed en op tijd te informeren over alle veranderingen.

Het amendement werd unaniem aangenomen.

U bent hier