h

Betoog bij begroting 2017

8 november 2016

Betoog bij begroting 2017

Bij de begrotingsbehandeling werd door de nieuwe fractievoorzitter Caro Buitink de volgende, voor onze partij, zo belangrijke punten naar voren gebracht; tweedeling, onderwijs en sociale huurwoningen. Lees hieronder het volledige betoog.

Geachte voorzitter,

Om met goed nieuws te beginnen: we kunnen met elkaar weer een beetje ademhalen. De afgelopen jaren stonden in het teken van bezuiniging op bezuiniging, maar nu is er weer ruimte. Ruimte die we zorgvuldig moeten en kunnen invullen met en voor onze inwoners. 

Nieuw zijn dit jaar de intensiveringsvelden. Dat maakt de op- en uitgaven waar we voor staan een stuk overzichtelijker. 

Binnen het intensiveringsveld ‘De drie D’s als hefboom’zien we de voor de SP zo belangrijke solidariteit. En hoewel we ons zorgen maken om de tweedeling, zien we ook goede initiatieven die zich op dit gebied in onze stad ontwikkelen. Er wordt met elkaar gekookt en gegeten, met elkaar en voor elkaar geklust. Wij zien dat als goede initiatieven die zeker onze ondersteuning verdienen.

In het tweede intensiveringsveld: ‘Stad van, voor en door jongeren’ zijn ook goede ontwikkelingen gaande. Toch willen we nog meer hulp geven aan jongeren die het alleen niet redden en ook voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belanden. Daartoe dienen wij amendement A7 en A8 mede in.

‘Meer en ander werk’ is een intensiveringsveld waarin we het gesprek op gang moeten houden tussen scholen en bedrijfsleven. Onderwijs moet toegankelijk zijn en blijven voor elke leerling. Daarbij is inzetten op kleinschaligheid en voorkomen van schooluitval een belangrijk punt. De in amendement 7 en 8 gevraagde jongerenwerkers kunnen bij voortijdig schoolverlaten een positieve rol spelen. Ook het mede indienen van A12 voor behoud van de kinderboerderij en dierenweides dient een maatschappelijk, sociaal en educatief doel.

‘Aantrekkelijke woonstad’. Hoewel wij als SP graag hadden gezien dat er een groter aandeel sociale huurwoningen beschikbaar zou zijn, denken we ook dat we als Lelystedelingen best een beetje trotser mogen zijn op onze stad en de manier waarop we hier kunnen wonen en leven. Door dat meer uit te venten kunnen we Lelystad zelf ook positiever op de kaart zetten.

Als laatste intensiveringsveld dan het Stadshart. Dat er aan het uiterlijk van het Stadshart veel is veranderd en vooral verbeterd kan niemand zijn ontgaan. Het levendig stadspark uit motie 17, die wij mede indienen, sluit daar prachtig op aan.

Wat betreft de SP is er veel bereikt de afgelopen jaren. Met altijd oog voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zien we de komende tijd tegemoet.

 

U bent hier