h

SP zet grote vraagtekens bij Groene Carré

20 oktober 2008

SP zet grote vraagtekens bij Groene Carré

In de raadsvergadering van donderdag j.l. heeft de SP grote vraagtekens gezet bij de op papier gestelde "uitvoering van maatregelen korte termijn Groene Carré". Wat eind 2006 nog een feestelijke opening was door het college, met als doel 'veilig verkeer voor elke weggebruiker rond het centrum', werd begin 2007 al aan de kaak gesteld door de SP en GroenLinks. Andere partijen volgden en in 2007 werd voor ruim 200.000 euro maatregelen genomen die toch weer problemen opleverden voor de verschillende weggebruikers.

Na veel gesteggel is begin 2008 met belanghebbenden en deskundigen een werkavond gehouden door de gemeenteraad, en in juni heeft de raad in een zeer gedetailleerd besluit o.a. de voorrangsregelingen gewijzigd en wordt het aantal oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers aanzienlijk beperkt. Maar juist díe wijzigingen zijn volgens de SP onacceptabel.

De vraagtekens worden gezet bij het volgende:

  • geen 24 uur in werking zijnd stoplicht (oftewel een VRI = verkeer regel installatie) maar slechts overdag
  • in het gewijzigde besluit worden de buitenring en radialen meegenomen terwijl het hier uitsluitend en alleen om de binnenring (de Groene Carré) gaat
  • het nu opgestelde beleid is juridisch onjuist en rammelt aan alle kanten: op sommige rotonden krijgen de fietsers geen voorrang meer (terwijl in de landelijke nota 'Duurzaam Veilig' geregeld is dat fietsers op rotonden binnen de stadsgrenzen voorrang hebben, met uitzondering daar waar de veiligheid van de fietser in het geding is, bijvoorbeeld de dode hoek van vrachtverkeer op een industrieterrein)
  • het ondergeschikt maken van de fietsers en voetgangers aan het CO2-monster

Daarnaast merkt de SP-fractievoorzitter op dat in het nu voorgestelde besluit niet duidelijk naar voren komt wat er met de uitgebreid uiteengezette bezwaren van de Fietsersbond is gedaan: "blijkbaar niets dus." Het is uitermate teleurstellend dat naar een grote groep verkeerdeelnemers (de fietsers) ook dit keer wéér niet geluisterd wordt.
Er is ook nog iets goeds te zeggen over het debacle Groene Carré: de wethouder was het er mee eens dat men de voorrangsregeling voor een zebrapad niet kan wijzigen.


U bent hier