h
31 augustus 2006

SP Verkiezingsprogramma: "Een beter Nederland voor hetzelfde geld"

Op 31 augustus presenteerde Jan Marijnissen in Den Haag het conceptverkiezingsprogramma van de SP. ‘Een beter Nederland, voor hetzelfde geld’ laat zien hoe het beter, prettiger en vooral socialer wordt in Nederland als de SP gaat meeregeren na 22 november, zonder dat dit meer geld hoeft te kosten.

Lees verder
21 augustus 2006

Voorbereidingen op de verkiezingen van 22 november 2006

Het kabinet is gevallen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur en vinden plaats op 22 november a.s. Voor deze verkiezingen wordt een landelijke kieslijst opgesteld, die door alle leden binnen de afdelingen moet worden ondersteund. De conceptlijst wordt daarom ook binnen onze afdeling besproken.

Lees verder
20 augustus 2006

Meldpunt Thuiszorg

SP-Kamerlid Agnes Kant eist deze week in een debat oplossingen van staatssecretaris Ross (CDA, Volksgezondheid) nu blijkt dat nog steeds veel mensen zonder noodzakelijke thuiszorg te zitten, ondanks het extra geld en de belofte dat de problemen zouden worden opgelost. Bij de meldpunten thuiszorg van de Consumentenbond en de SP zijn de afgelopen tijd schrijnende verhalen binnen gekomen.
>Lees verder ...

Lees verder
18 augustus 2006

Meldpunt Schoolkosten 2006

Om de hoge schoolkosten in kaart te brengen opent de SP ook dit jaar het Meldpunt Schoolkosten. Ouders kunnen hier doorgeven wat zij betalen voor het onderwijs van hun kind. Daarbij gaat het om de vrijwillige ouderbijdrage, schoolboeken, reiskosten, excursies en materialen. De SP onderzoekt tevens of scholen informatie over schoolkosten correct weergeven in de schoolgids.

Lees verder
7 juni 2006

SP Noordoostpolder officieel afdeling in oprichting!

De ledenwerkgroep in de Noordoostpolder is nu officieel afdeling in oprichting (a.i.o.) geworden.

Lees verder
23 mei 2006

Leden kiezen een nieuw bestuur

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maandag 22 mei jl. hebben de leden een nieuw bestuur gekozen.

Lees verder
15 mei 2006

SAAI ?

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Lees verder
11 mei 2006

GENTECH MAIS

De SP gemeenteraadsfractie zal bij de mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering van vandaag, vragen stellen aan het college omtrent de inzaai van een perceel gentech mais ten oosten van Lelystad.

Lees verder

Pagina's