h

Ruim 800 basisschoolleerlingen zonder zwemdiploma

26 oktober 2017

Ruim 800 basisschoolleerlingen zonder zwemdiploma

In Lelystad hebben 821 leerlingen uit groep 3 tot en met 8 geen zwemdiploma. Financiële overwegingen, vervoer naar het zwembad, organisatorische problemen (meerdere kinderen in één gezin die naar zwemles moeten) en onbekendheid met het belang van van het zwemdiploma worden in het 'Rapport onderzoek bewegen 2016-2017 als redenen genoemd.

Met zwemdiploma van school
Deze gegevens, aangeleverd door het Sportbedrijf Lelystad, staan in een brief die het college van burgemeester en wethouders heeft geschreven als reactie op vragen van de SP. De socialisten zijn van mening dat alle kinderen de basisschool zouden moeten verlaten met een zwemdiploma op zak. Dit omdat uit recente landelijke cijfers van de Nederlandse Reddingsbrigade blijkt dat er steeds meer ongelukken gebeuren met mensen die niet kunnen zwemmen.

Geen actieve promotie
De gemiddelde kosten om in Lelystad een A-diploma te behalen bedragen circa 500 euro per kind. De gemeente doet niet actief aan promotie, omdat volgens het college 'het belang van het halen van een zwemdiploma in de samenleving breed wordt gedragen'. En benadrukt dat via het Jeugdsportfonds kinderen van ouders met een smalle beurs in de gelegenheid worden gesteld een diploma te bemachtigen.

Diplomagarantie
'Tussen het Jeugdsportfonds en de aanbieders van zwemlessen zijn afspraken gemaakt voor een diplomagarantie. Kinderen mogen op basis van de bijdrage van het Jeugdsportfonds zwemles volgen tot ze een zwemdiploma hebben gehaald. Het aantal kinderen in Lelystad dat in 2017 via een bijdrage van het fonds bij één van de drie lokale aanbieders zwemles volgt, bedraagt momenteel 286', aldus het college.

Bezuiniging
In 2013 voerde de gemeente een bezuiniging van 100-duizend euro door op het schoolzwemmen. Bedoeld om de hoge kosten enigszins te drukken. Om het niveau te handhaven werd tegelijkertijd een nadrukkelijke bijdrage van partners en ouders gevraagd. Dat kwam echter niet van de grond. Geen van de partijen wilde de kosten van het vervoer op zich nemen. En bij de scholen was geen breed draagvlak om tijdens schooluren zwemles aan te bieden. Dit zou immers ten koste gaan van de effectieve lestijd in het klaslokaal.

Daarom besloot de gemeenteraad in 2014 te stoppen van de financiering van het schoolzwemmen

U bent hier