h

Oude ziekenhuis mag niet geheel verloren gaan

18 april 2021

Oude ziekenhuis mag niet geheel verloren gaan

Dankzij een gezamenlijk voorstel van SP en GroenLinks moet het oude ziekenhuis pans deels behouden blijven. Ook moeten de plannen van st. Jansdal voldoende mogelijkheden bieden voor uitbreiding en de terugkeer van bijvoorbeeld verloskunde en 24/7 spoedeisende hulp.

U bent hier